Trainingen

U kunt bij ons trainen in verschillend disciplines:


De basiscursus is bedoeld voor iedere hondenbezitter, die nog geen cursus heeft gevolgd en graag toch iets wil ondernemen om zijn/haar hond op te voeden en daarvoor handvatten wil krijgen aangereikt. Om iets te bereiken is het erg belangrijk om eerst een goede band met je hond op te bouwen. Dit wordt onder andere bereikt door duidelijk en consequent te zijn, m.a.w. de hond leiding te geven. Pas dan zal het lukken de hond werkelijk op te voeden.
Klik hier voor meer informatie.


Bij de training Verkeerszekere Hond/Begeleidingshond leert de hond zich sociaal en gehoorzaam te gedragen op straat. De opleiding wordt afgenomen door keurmeesters opgeleid door de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer en volgens het examenreglement van deze Commissie. Het halen van het erkende diploma VZH is de bekroning van een opleiding gehoorzaamheid voor alle rassen.
Klik hier voor meer informatie.


De meeste hondenrassen zijn ontstaan als werkhond. In de moderne hondensport heeft het begrip ‘werkhond’ een beperktere inhoud gekregen: het werk van werkhonden in deze zin is africhting De FCI heeft een aantal rassen als ‘werkhond’ in deze zin aangemerkt. Toch kan iedere rashond, ongeacht de FCI aanmerking, meedoen aan de werkhondentraining.De IPO opleiding bevat drie onderdelen, te weten: Speuren, Appél en het meest bekende, het manwerk. U dient uw hond bij deze oefeningen op sportieve wijze voor te brengen en uw hond moet alles vrolijk uitvoeren.
Klik hier voor meer informatie.


De discipline Speurhond (SpH) gaat verder dan het speuren in de IPO proef en wordt in twee niveaus geëxamineerd, I en II, bij II zijn de eisen zwaarder dan bij I. Bij SpH moet de hond een lang, ongeveer drie uur oud spoor uitwerken, met diverse hoeken, meerdere voorwerpen die de hond moet aanwijzen of apporteren, en verleidingssporen die moeten worden genegeerd.


De individuele training is een 1 op 1 training. Deze training is vooral bedoeld voor personen die geen ervaring hebben met het opvoeden / africhten van een hond.