Lidmaatschap

Lid worden is eenvoudig bij HWG De Betuwe. Je meldt bij de secretaris dat je belangstelling hebt. Voor beide partijen geldt een proefperiode van 3 maanden waarbij beide partijen het recht hebben om zonder opgaaf van reden het lidmaatschap kan beeindigen.

Kosten Lidmaatschap
Aan het lidmaatschap van HWG De Betuwe zijn de volgende kosten verbonden (2018):

Lid tijdens proefperiode (3 maanden)

€ 50,00

Trainend lid

€ 135,00

Niet trainend lid

€ 35,00

NBG lidmaatschap exclusief inschrijving

€ 37,00

inschrijfgeld NBG €10,- (eenmalig) 

€ 10,00

Rekeningnummer: NL57 RBRB 0827 8715 03 ten gunste van Hondenwerkgroep De Betuwe

Download hier het inschrijfformulier

Beëindiging lidmaatschap
Om het lidmaatschap te beëindigen is een bericht aan de secretaris voldoende. Statutair is bepaald dat dat bericht voor 1 december binnen moet zijn om het einde van het lidmaatschap per 1 januari daaropvolgend te laten ingaan. 

Een bericht om het lidmaatschap te beëindigen dat na 1 december en voor 1 januari van het daaropvolgend jaar wordt ontvangen, leidt onherroepelijk tot een een verlenging van het lidmaatschap met 1 jaar.

Om vergissingen te voorkomen wordt alleen een schriftelijke opzegging of mail aan de secretaris geaccepteerd. Een mededeling over een opzegging dat via een ander lid van HWG De Betuwe (bestuurslid of niet) gedaan wordt, wordt niet geaccepteerd. Ongeacht het tijdstip van beëindiging ben je verplicht de verschuldigde contributie over het hele jaar dat je lid bent te betalen.

Omdat HWG De Betuwe een club is die continue op zoek is zichzelf te verbeteren, stellen we het erg op prijs als je de reden van je opzegging vermeldt.