Huisregels

 1. Bij een aanmelding van een combinatie geldt een proeftijd van 3 maanden met een betaling van 50 euro, bij gebleken geschiktheid zal men door het bestuur aangenomen worden als lid en is men verplicht het rest bedrag te betalen + bondsbedragen. Bij niet voldoen van het bovengenoemde zal men geroyeerd worden.
 2. Men dient zich te allertijden aan de instructies van de instructeur te houden. Men dient zich alleen op de wei/ trainingsveld te begeven op aanwijzing van de betreffende instructeur tijdens de training zowel aangaande de volgorde van training.
 3. Wees op tijd. Het te laat verschijnen bij een cursusonderdeel heeft als gevolg dat u voor desbetreffende cursusonderdeel, en eventueel het opeenvolgende cursusonderdeel, niet meer mag deelnemen.
 4. Aan het gebruik van de kennels van de vereniging zijn geen kosten verbonden. Bij schaden is men wel aansprakelijk.
 5. Bij een geschil dient men dit bij het bestuur te melden zodat deze met de leden die het betreffen dit op een normale manier kan regelen.
 6. Ieder lid dient de goede naam van de vereniging uit te dragen.
 7. Bij ieder niet genoemde actie geld het N.B.G. reglement.
 8. De trainingsvelden en kantine zijn rookvrije zones. Het is op die plaatsen niet toegestaan te roken.
 9. Het is verboden om tijdens pakwerk het trainingsveld te betreden.
 10. Van ieder clublid wordt verwacht dat er actief wordt bijgedragen aan het onderhoud en beheer van het clubhuis en terrein.
 11. Met het betalen van het lidmaatschap en/of lesgeld gaat u akkoord dat uw naam en/of foto’s op de HWG website of facebookpagina worden getoond en uw NAW gegevens met de overige HWG clubleden wordt gedeeld.
 12. Het bestuur behoudt zich het recht voor om van bovengenoemde af te wijken.